Menu
FacebookLinkedinEmail
3/10 2019
postimage

App ska minska undernäringen bland seniorer

 

Wopii Development utvecklar en matbeställningsapp för bl.a. äldreomsorgen i syftet att inkludera och utbilda äldre människor i digitalisering och samtidigt öka brukarnas inflytande och lust kring kostval

 

Under 2018 blev Wopii beviljade finansiellt stöd av EU-projektet Inclusilver, som i Sverige administreras av Livsmedelsakademin i Skåne. Målsättningen var att, tillsammans med Kom Design, utveckla en prototyp för att digitalisera förfarandet kring matbeställning inom äldreomsorgen. I projektet har Klippan och Båstad kommun fungerat som referensgrupp och bidragit till utformandet och testandet av prototypen som nu har resulterat i app för mobil och webb. Apptitlyftet blev namnet och har registrerats hos PRV.

 

“Genom att gå från pappersbeställningar till att användaren får se fina bilder och läsa om maträtterna direkt i appen så hoppas vi kunna öka glädjen och förväntan kring maten”

 

Genom att gå från pappersbeställningar till att användaren får se fina bilder och läsa om maträtterna direkt i appen så hoppas vi kunna öka glädjen och förväntan kring maten, skriver Johan Hjalmarsson som varit med och utvecklad Apptitlyftet.

Appen förväntas också på detta sätt minska den undernäring som idag är ett stort problem bland äldre i Sverige. Genom att användaren får ett större inflytande kring beställningsförfarandet och genom att visa inspirerande bilder på rätterna så förväntas man öka glädjen och förväntan på maten.

 

Ska inkludera äldre i digitaliseringen

 

En annan viktig aspekt i projektet är att inkludera äldre i den allt mer ökande digitalisering. Appen ska fungera i ett utbildande syfte och hjälpa användaren att vänja sig vid användandet digitala medier.

Som bonus blir även matbeställningsförfarandet, som just nu sker med papper och penna, mer effektivt för personal och anhöriga.

Nu laddar Wopii inför en vidareutveckling och storskalig lansering av Apptitlyftet inför 2020.

Vi tror att den här produkten kan hjälpa många, både brukare och personal, och är övertygade om att Apptitlyftet kommer användas i många kommuner i framtiden, skriver Johan Hjalmarsson

 

Vill du veta mer om Apptitlyftet? Hör av dig till oss!

 

Vill du att vi ska kontakta dig?

Fyll i din email eller ditt telefonnummer så hör vi av oss

Skicka